VSBfonds

Ambience photo Fontys

Studeer jij binnenkort of studeerde je onlangs af aan Fontys Hogescholen en zou je je eigenlijk nog wel verder in een bepaald aspect van je studie willen verdiepen, maar dan aan een buitenlandse academie, hogeschool of universiteit? Er is een mogelijkheid om na je studie bij Fontys nog verder te studeren aan een buitenlandse instelling - met een Nederlandse beurs, de VSBfonds beurs.

Deze VSBfonds Beurs is géén lening, maar een volledige schenking! De schenking kan oplopen tot maximaal €10.000,- voor 2-jarige studie- of onderzoeksplannen (maximaal €7.000,- voor kortere periode).

Je kunt met de VSBfonds beurs bijvoorbeeld een Master voor ogen hebben of je kunt ook een prachtig plan indienen voor een studie van 3 maanden aan een universiteit in het buitenland. Als je maar met een goed plan en een goede motivatie komt!

Globaal zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • je vertrekt in het 1e of 2e jaar aansluitend op je afstudeerjaar.
  • je studeert af tussen 1 maart 2019 en 31 december 2021 (datum op diploma).
  • je studieresultaten zijn ruim voldoende, maar selectie vindt vooral plaats op basis van je motivatie, wat je naast je studie hebt gedaan en op de betrokkenheid bij je omgeving.
  • je buitenlandse studie of onderzoek start niet eerder dan 1 juli 2021.
  • je gaat na je buitenlandervaring in Nederland wonen en zal je geleerde kennis delen met de Nederlandse maatschappij.

NB: de voorwaarde van datum van afstuderen is dit jaar door de COVID-19 situatie ruimer dan andere jaren. Je kunt daarom nu ook een aanvraag indienden als je op of na 1 maart 2019 afstudeerde.

Procedure

Allereerst ga je zelf uitzoeken aan welke universiteit of academie je je vervolgstudie of studieverdieping wilt doen – natuurlijk kun je altijd de hulp van docenten van je instituut vragen, bv van de coördinator internationalisering. In principe maak je de aanvraag zelfstandig in orde en kun jij wanneer deze compleet is ingevuld kiezen voor “verzenden” (Meer informatie vind je op de website van de VSBfonds beurs waar je je je eigen account aanmaakt) 

Kort nadat je de aanvraag hebt verzonden word je door ons uitgenodigd voor de (verplichte) begeleiding van het Fontys Team Study Abroad. Het is daarvoor van belang dat je begin 2021, maar in ieder geval vóór 1 februari 2021, je aanvraagformulier op de VSBfonds website compleet hebt en op “verzonden" hebt geklikt. Na het begeleidend gesprek krijg je dan op een vastgestelde datum (hierover word je tijdig geïnformeerd) de kans om eventuele correcties/aanvullingen te doen in de reeds verzonden aanvraag.

Na 1 maart word je aanvraag door de VSBfonds Commissie van Fontys in behandeling genomen en vindt er een schriftelijke selectie plaats. Bij een goede aanvraag word je uitgenodigd voor een mondeling interview. Dat interview is een verplicht onderdeel en zonder interview kom je niet in aanmerking voor de VSBfonds Beurs. Als jij de commissie hebt overtuigd met je aanvraag en motivatie dan zullen zij je voordragen aan het VSBfonds. Het VSBfonds beslist medio mei 2021 of de beurs aan jou wordt toegekend.

Ben je geïnteresseerd?

Kijk op www.vsbfonds.nl/beurzen. Op deze site staan ook het aanvraagformulier en de voorwaarden waaraan je dient te voldoen om in aanmerking te komen.

Tevens zijn er voorbeelden van (oud) Fontys studenten die in het verleden een VSBfonds Beurs hebben ontvangen: