Sprint naar content

IoT4MKB

Een analyse van de succes- en faalfactoren van IoT (Internet of Things) bij het midden- en kleinbedrijf (MKB). In 2018 is onderzoek gedaan naar de IoT-readiness bij 20 MKB-bedrijven in Limburg door een consortium bestaande uit LIOF, de bedrijven Vodafone en Ericsson, Hogeschool Zuyd en Fontys Venlo. Het huidige project is een vervolg hierop.

Projectresultaten
 • Analyse van de succes- en faalfactoren van IoT bij het MKB
 • Paragraaf in het SIS-onderzoeksprogramma op het gebied van IoT
Projectteam

Els van de Kar (projectleider), Bart Nieuwenhuis, Lisa Bakir (PhD) & Xander Stegehuis (PhD)

Studenten:

 • Er zijn verschillende afstudeerprojecten waar afstudeerders van FIBS bij MKB’ers in Limburg de IoT mogelijkheden onderzoeken:

o   Bodo Radtke bij bedrijf Groba

o   Gijs van Bergen bij bedrijf Wysor

o   Yusuf Hadi bij bedrijf Microfan

 • Een tweede jaars student (Leon Thiemrodt) heeft een interview met een nieuw bedrijf (Vertical Rainforest) dat in IoT verder wil een interview afgenomen. De mogelijkheden worden verkend.
Publicatie

Lees hier het artikel waarin Els van de Kar uitleg geeft over het onderzoek.

Looptijd project

Januari t/m juli 2019.


Update maart

Voortgang:

 • Met de werkgroep (met LIOF; VodafoneZiggo, Hogeschool Zuyd; Ericsson) is overleg over de vervolgstappen dit voorjaar.
 • Op 28 februari jl. Is besloten om de status van IoT bij de eerste 20 bedrijven (waar in 2018 interviews zijn gehouden) verder te gaan verdiepen. Begin april is hier een vervolg afspraak over.
 • Inbreng externe partners:
 • LIOF brengt de bedrijven contacten in en organiseert de bijeenkomsten.
 • VodafoneZiggo en Ericsson gaan een IoT platform inbrengen.
 • MKB bedrijven bieden afstudeerstage-plaatsen aan studenten.

Mijlpalen:

 • 14 februari 2019: match making bijeenkomst waarin de 20 MKB partijen hun adviesrapport ontvingen en waar ze speed dating gesprekken met kennis leveranciers voerden.
 • Op 1 april: presentatie van het project op de Hannover Messe in het Dutch Industrial Supply Pavilion.
 • Op 9 april: afspraak in Venlo met het consortium van LIOF, de bedrijven Vodafone en Ericsson, Hogeschool Zuyd en Fontys Venlo over de gezamenlijke vervolg stappen.
 • April: start van docent-onderzoekers met het afnemen van gestructureerde interviews bij de MKB bedrijven. Doel is om in juli 2019 over te publiceren.

Research Group
Business Innovation

Jean Louis Steevensz

0885084902
j.steevensz@fontys.nl