Fontys Venlo Career Day 2019

Ambience photo Fontys

Ook dit jaar is er weer een Fontys Venlo Career Day: Bedrijven uit Venlo en omstreken en studenten maken 1 op 1 met elkaar kennis. Het gaat dan om stage- en afstudeerprojecten of misschien wel om dé baan na het afstuderen..…

De Career Day op 11 oktober 2018 was de vierde campusbrede carrièrebeurs van Fontys Venlo. Circa 400 studenten en 100 bedrijven waren deze dag aanwezig en de Career Day is daarmee voor young professionals dé carrièrebeurs van Noord-Limburg en de Euregio.

Studenten van 11 verschillende Bachelor opleidingen kunnen  hier hun eerste stap zetten op weg naar hun professionele loopbaan.

Wij verheugen ons op veelzijdige en interessante gesprekken tussen bedrijven en studenten op 8 oktober 2019.

Das Karriere-Event für Venlo, Niederrhein und Umgebung, bei dem sich Betriebe und Studierende persönlich kennenlernen können, wenn es um Projekte für Praktika und Abschlussarbeiten oder auch um mehr geht…

Der letztjährige Career Day am 11. Oktober 2018 war das vierte campusweite Karriere-Event von Fontys Venlo. Etwa 400 Studenten und 100 Unternehmen waren auf dieser Messe anwesend und damit ist der Career Day das wichtigste Karriere-Event für junge Fachkräfte in Nord-Limburg und die Euregio.

Studenten aus 11 verschieden Bachelor Studienrichtungen können hier die ersten beruflichen Kontakte für ihre professionelle Laufbahn knüpfen.

Wir freuen uns auf interessante und abwechslungsreiche Gespräche zwischen Unternehmen und Studenten am 8. Oktober 2019.

The ultimate career event for the Venlo region where students and businesses can meet in person to discuss internships, graduation projects and more…

The Career Day on 11 October 2018 was the fourth edition of this campus-wide career fair organised by Fontys Venlo and it was a big success. With some 400 students and 100 companies attended, the Career Day has carved out a name for itself as the ultimate career platform in North Limburg and the Euregio for young professionals.

Students can very easily get in contact with companies from different branches and set their first step towards their professional career. Students from 11 different undergraduate programmes will be attending this event.

We are looking forward to interesting and diverse talks between companies and students on 8 October 2019.

Career Day 2019

This YouTube video is not visible because you choose not to accept cookies.

Career Day 2017

This YouTube video is not visible because you choose not to accept cookies.

Career Day 2018

This YouTube video is not visible because you choose not to accept cookies.