Vooropleiding (pre-course)

Vooropleiding (pre-course) (ENGLISH)

The “vooropleiding” (pre-course) is a preparatory year before the bachelor program.
There are 2 possibilities to be admitted to this pre-course.:
1. You apply directly for the “vooropleiding”
2. You apply for the bachelor program, but you do not meet the criteria for the bachelor program yet, but we see potency

Ad 1.
Would you please apply via https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Vooropleiding-Academy-of-Music-and-Performing-Arts.htm

Ad 2.
Would you please apply via www.studielink.nl

After your application you will receive an invitation for an audition. The admission requirements for the “vooropleiding” and the bachelor program are the same, but the assessment regarding the “vooropleiding” is less severe. Click here for the admission requirements.

In case you are admitted to the ‘vooropleding’ you will have group lessons on Wednesday (jazz) or Saturday (classical). The curriculum for Jazz students consists of Music Theory, Ensembles and Individual instrument lessons. For classical students the curriculum contains Choir, Chamber Music, Music Theory and Individual instrument lessons.
These lessons are normally in Dutch, but can be offered in English.
You also will have individual lessons which will be scheduled in coordination with the teacher. These lessons could take place on another day than Wednesday (jazz) or Saturday (Classical).

If you still have any questions would you please send an e-mail to  contact us via: fhkampa@fontys.nl.


Vooropleiding (NEDERLANDS)

De vooropleiding is een voorbereidend jaar vóór de bacheloropleiding.
Er zijn 2 mogelijkheden om toegelaten te worden tot deze vooropleiding namelijk:
1. Je meldt je rechtstreeks aan voor de vooropleiding
2. Je meldt je aan voor de bacheloropleiding, maar je voldoet nog niet aan de criteria voor de bacheloropleiding en we zien wel potentie

Ad 1.
Je kunt je aanmelden via https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Vooropleiding-Academy-of-Music-and-Performing-Arts.htm

Ad 2.
Je kunt je aanmelden via www.studielink.nl

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een auditie. De toelatingseisen voor de vooropleiding en de bacheloropleiding zijn gelijk, maar de beoordeling van de vooropleiding is minder streng. Klik hier voor de toelatingseisen.

Als je wordt toegelaten krijg je groepslessen op woensdag (jazz) of zaterdag (klassiek). Het curriculum voor Jazz bestaat uit Muziektheorie, Ensemble en Individuele instrumentale lessen. Deze lessen zijn in het Nederlands, maar kunnen desgewenst in het Engels aangeboden worden. Je krijgt ook individuele lessen die met de docent worden afgesproken. Deze zouden op een andere dag kunnen plaatsvinden dan de betreffende woensdag (jazz)/ zaterdag (klassiek).

Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een e-mail naar fhkampa@fontys.nl.


Differences between “vooropleiding” (pre-course) and pre-bachelor/ verschillen tussen vooropleiding en pre-beachelor:

Vooropleiding (pre-course)
Lessons in Dutch  (if necessary in English) / Lessen in het nederlands (engels is mogelijk)
Lessons 1 day per week theory and 1 day per week practice / Lessen 1 dag per week theorie en 1 dag per week praktijk
Course price; € 1450,- / Cursusgeld; € 1450,-
Only for EU students / Alleen voor EU-studenten

Pre-Bachelor
Lessons in English / Lessen in het engels
Lessons 5 days per week / 5 dagen in de week les
Tuition fee; €10.140,- / Collegegeld; €10.140,-
Only for non EU students / Alleen voor niet EU-studenten